Κόσμος 52 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2440
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.696 (1.92 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.755
Χωριά βαρβάρων: 1.938
Χωριά με bonus: 205
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 42 ημέρες
Χρήστες on-line: 201
Αριθμός μηνυμάτων: 50.453 (20.68 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 18.070 (7.41 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 49.391 (20.24 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.355 (0.56 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 149
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.366
Συνολικοί πόντοι: 4.699.467 (1.926 ανά παίκτη, 1.001 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 24.654.216
 • 27.499.427
 • 25.954.095
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,322 εκατ.
 • 1,071 εκατ.
 • 816.791
 • 227.536
 • 377.729
 • 375.682
 • 6.704
 • 67.619
 • 45.517
 • 15.595
 • 1.704
 • 317
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 542
 • 439
 • 335
 • 93
 • 155
 • 154
 • 3
 • 28
 • 19
 • 6
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 281
 • 228
 • 174
 • 48
 • 80
 • 80
 • 1
 • 14
 • 10
 • 3
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: xpeedd
Η νεότερη φυλή: AWS

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 19:54